Philipp Hennevogl, Randstück, 2019, Linolschnitt, 29,4 x 23 cm

Philipp Hennevogl, Randgestalt, 2020, Linolschnitt, 39 x 29,1 cm

Philipp Hennevogl, Randgestalt, 2020, Linolschnitt, 39 x 29,1 cm