Zauber, 2012, 40×30, Linolschnitt

Gögel - Zauber

Zauber, 2012, 40×30, Linolschnitt